Sağlık İşleri Müdürlüğü
HİZMETLERİMİZ

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 1) İDARİ HİZMETLER

 • Genel Evrak

Gelen-giden evrakların kayıt edilmesi, takibi ve dağıtımı yapılmaktadır.

 • Taşınır Kayıt ve Satın Alma Servisi

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan  Taşınır Mal Yönetmeliği esas ve usullerine bağlı kalınarak, Taşınır Kayıt ve Kontrol servisi olarak  hizmet vermektedir.

Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde hangi ihale usulü uygulanacak ise, o usule göre idari şartname hazırlamak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihaleleri yapmak. 

 • Proje Servisi

Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında yer alan insan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası nitelikte belirli gün ve haftalar tespit edilerek, bu gün ve haftalarda bireyleri eğitici, öğretici ve bilgilendirici faaliyetler, dokümanlar tasarlanarak uygulamaya alınmaktadır.                      

 • Evde Temizlik Hizmeti 

 İhtiyacı olan vatandaşlarımıza aranılan şartlara uygunluk gösterdiği takdirde evde temizlik hizmeti verilmektedir.

Yaşlılar için aranılan şartlar;

-60 yaşın üzerinde olmak

-Aylık gelirin 2500 TL'nin altında olması

-Ev kira ise,gelirden kira düşülünce geliri 2500 TL'nin altında olması

-Evde 60 yaş altı sağlıklı kişi veya kişilerin ikamet etmemesi

Aynı binada sitede veya sokakta oğlu/kızı varsa hizmet alamayacaktır

Engelliler için aranılan şartlar; 

-Yaş kısıtlaması olmaksızın aylık geliri 2500 TL'nin altında olması

Ev kira ise,gelirden kira düşülünce geliri 2500 TL'nin altında olması

-Evde 60 yaş altı sağlıklı kişi veya kişilerin ikamet etmemesi

-Aynı binada sitede veya sokakta oğlu/kızı varsa hizmet alamayacaktır

İstenilen belgeler; 

-Hizmet alacak kişinin veya kişilerin kimlik fotokopisi

-Aylık gelir belgesi 

-Ev kira ise kira kontratı

-Engelli raporu veya belgesi fotokopisi 

 

 İRTİBAT : 0(312) 526 25 37

  

  2)POLİKLİNİK HİZMETLERİ 

 • Genel Muayene

Belediye çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ve diğer vatandaşlarımızın muayeneleri yapılarak, gerekli görüldüğünde tetkik istenerek, teşhis koyduktan sonra tedaviler planlanmakta, raporlu ilaçlar reçetelendirilmektedir.

 •  Diş Hekimliği

Belediye çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ve diğer vatandaşlarımızın diş muayenesi ve tedavisi yapılmaktadır. Diş Polikliniğinde tedavisi olmayan hastaların ilgili yerlere yönlendirilmekte, ağız sağlığı konusunda eğitim verilmektedir. 

 •  Hemşirelik

Belediye çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ve diğer vatandaşlarımızın reçetelendirilmiş enjeksiyonları, pansuman,EKG ve diğer hemşirelik işlemleri yapılmaktadır.

 • Laboratuvar

Belediye çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ve diğer vatandaşların hekim tarafından istenen tetkikleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Laboratuvarda; HbsAg ,HbsAb, HCV kaset test olarak çalışılmaktadır.Ayrıca, İdrar ve hemogram tetkikleri yapılmaktadır.

 • Radyoloji

Belediye çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, diğer vatandaşların hastalıklarının tanı ve tedavisinde film gerekli görülmesi durumunda hizmet vermektedir.

 • Evde Sağlık Hizmetleri
Yenimahalle belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan hasta ve bakıma muhtaç kişilere pratisyen hekimlerimiz ve hemşirelerimiz eşliğinde genel muayene, pansuman, sonda değişimi, kan alma, dikiş alımı ve ameliyat sonrası yara bakımı hizmetleri verilmektedir.Detaylı bilgi için Sağlık Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.
 
 
İRTİBAT: 0(312) 526 24 06 
 
 • Hasta Nakil Ambulansı
Hasta Nakil Ambulans hizmeti, mesai saatleri içinde Sağlık Bakanlığınca belirlenen teknik ve tıbbi donanıma sahip olan ambulans ile Yenimahalle ilçe sınırları içinde ikamet eden ve acil müdahale gerektirmeyen durumlarda Acil Tıp Teknisyenimiz ile birlikte hastaneye ve eve naklinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.Detaylı bilgi için Garaj Amirliğimiz ile görüşebilirsiniz.
 
 
İRTİBAT: 0(312) 526 24 31 / 526 24 32 
 
 

 3) CENAZE HİZMETLERİ

 • İşlem yaptıracak vatandaştan cenazenin nerede vefat ettiğine dair bilgiler alınır.
 • Ölüm evde gerçekleşmişse, belediye doktoru tarafından cenaze yerinde muayene edilerek ölüm raporu düzenlenir.Hastane ölümlerinde hastane doktorunun düzenlemiş olduğu ölüm raporuna göre işlem yapılır.
 • Adli vakalarda ölüm raporu savcılık raporuna istinaden adli tıp kurumu doktoru tarafından tanzim edilerek işlem yapılır.
 • Meccane (ücretsiz) defin işlemlerinde cenazenin vefat ettiği hastaneden evrak ya da bağlı bulunduğu muhtarlıktan fakirlik ilmühaberi istenir.Diğer defin işlemleri aynen yapılır sadece cenazenin defin alanına götürülmesi ve defin gerçekleştirilmesi işlemleri Büyükşehir Belediye'si tarafından yapılır.
 • Defin edilecek alan Ankara sınırları dışındaysa nakil izin belgesi düzenlenerek cenazenin nakil işlemleri yapılır.
 • İhtiyacı olan vatandaşlarımıza cenaze levazımatı verilir.Daha sonra cenazenin defin alanına taşınması için cenaze sahibi Destek Himetleri Müdürlüğüne bağlı Ulaştırma şefliğine yönlendirilir.
Detaylı bilgi için Cenaze Hizmetleri ile görüşebilirsiniz.

 

  

 İRTİBAT: 0(312) 526  20 77 / 526 20 17

 

 

 

 

 

17.07.2019   |  Bu Sayfa 11322 kez görüntülenmiştir.